жп гара
Айтос, България

Тел. за връзка:  +359884258748

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бургас - Бургас

Бургас, Владимир Павлов жп гара

05:13

06:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

06:14

07:00
Айтос - Карнобат

Айтос, жп гара

07:13

...

Карагеоргиево, жп гара

07:18

Карнобат, жп гара

07:41

08:00
Карагеоргиево - Карнобат

Карагеоргиево, жп гара

08:08

Карнобат, жп гара

08:56

09:00
10:00
Айтос - Карагеоргиево

Айтос, жп гара

10:53

Карагеоргиево, жп гара

10:58

11:00
12:00
Бургас - Бургас

Бургас, жп гара

12:30

Бургас, Владимир Павлов жп гара

12:56

13:00
14:00
Карагеоргиево - Карнобат

Карагеоргиево, жп гара

14:11

Карнобат, жп гара

14:57

15:00
Айтос - Карнобат

Айтос, жп гара

15:07

Карнобат, жп гара

15:54

16:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

16:49

17:00
Карагеоргиево - Карагеоргиево

Карагеоргиево, жп гара

17:38

18:00
Айтос - Карагеоргиево

Айтос, жп гара

18:38

Карагеоргиево, жп гара

18:48

19:00
Бургас - Бургас

Бургас, Владимир Павлов жп гара

19:13

Бургас, Владимир Павлов жп гара

19:39

20:00
Карагеоргиево - Карагеоргиево

Карагеоргиево, жп гара

20:28

21:00
22:00
23:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

23:19

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

05:12

06:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

06:13

07:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

07:12

...

Айтос, жп гара

07:17

Айтос, Владимир Павлов жп гара

07:40

08:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

08:07

Айтос, Владимир Павлов жп гара

08:55

09:00
10:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

10:52

Айтос, жп гара

10:57

11:00
12:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

12:29

Айтос, жп гара

12:55

13:00
14:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

14:10

Айтос, Владимир Павлов жп гара

14:56

15:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

15:06

Айтос, жп гара

15:53

16:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

16:48

17:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

17:37

18:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

18:37

Айтос, жп гара

18:47

19:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

19:12

Айтос, жп гара

19:38

20:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

20:27

21:00
22:00
23:00
Айтос - Айтос

Айтос, Владимир Павлов жп гара

23:18