жп гара
Айтос, България

Тел. за връзка:  +359884258748

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бургас - Бургас

Бургас, Владимир Павлов жп гара

05:56

06:00
Карнобат - Айтос

Карнобат, жп гара

06:03

Айтос, жп гара

06:20

07:00
Карнобат - Карагеоргиево

Карнобат, жп гара

07:08

...

Айтос, жп гара

07:20

Карагеоргиево, жп гара

07:31

08:00
Карагеоргиево - Карнобат

Карагеоргиево, жп гара

08:11

Карнобат, жп гара

08:58

09:00
10:00
11:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

11:16

12:00
13:00
Бургас - Бургас

Бургас, Владимир Павлов жп гара

13:06

Бургас, Владимир Павлов жп гара

13:19

14:00
Карагеоргиево - Карнобат

Карагеоргиево, жп гара

14:26

Карнобат, жп гара

14:48

15:00
Айтос - Карнобат

Айтос, жп гара

15:16

Карнобат, жп гара

15:28

16:00
17:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

17:35

18:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

18:37

19:00
Бургас - Айтос

Бургас, Владимир Павлов жп гара

19:18

...

Карагеоргиево, жп гара

19:31

Айтос, жп гара

19:55

20:00
Бургас - Карагеоргиево

Бургас, Владимир Павлов жп гара

20:25

Карагеоргиево, жп гара

20:31

21:00
Бургас - Бургас

Бургас, жп гара

21:52

22:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

22:14

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

05:55

06:00
Айтос - Айтос

Айтос, Владимир Павлов жп гара

06:02

Айтос, жп гара

06:19

07:00
Айтос - Айтос

Айтос, Владимир Павлов жп гара

07:07

...

Айтос, жп гара

07:19

Айтос, жп гара

07:30

08:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

08:10

Айтос, Владимир Павлов жп гара

08:57

09:00
10:00
11:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

11:15

12:00
13:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

13:05

Айтос, жп гара

13:18

14:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

14:25

Айтос, Владимир Павлов жп гара

14:47

15:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

15:15

Айтос, Владимир Павлов жп гара

15:27

16:00
17:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

17:34

18:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

18:36

19:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

19:17

...

Айтос, жп гара

19:30

Айтос, жп гара

19:54

20:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

20:24

Айтос, жп гара

20:30

21:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

21:51

22:00
Айтос - Айтос

Айтос, Владимир Павлов жп гара

22:13

23:00