жп гара
Абланица, България

Тел. за връзка:  +359 692 1387

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

05:51

06:00
07:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

07:34

08:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

08:51

09:00
10:00
11:00
12:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

12:29

13:00
14:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

14:51

15:00
16:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

16:33

17:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

17:51

18:00
19:00
20:00
21:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

21:07

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

05:51

06:00
07:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

07:34

08:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

08:51

09:00
10:00
11:00
12:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

12:29

13:00
14:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

14:51

15:00
16:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

16:33

17:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

17:51

18:00
19:00
20:00
21:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

21:07

22:00
23:00