жп гара
Абланица, България

Тел. за връзка:  +359 692 1387

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

05:47

06:00
07:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

07:30

08:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

08:56

09:00
10:00
11:00
12:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

12:15

13:00
14:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

14:56

15:00
16:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

16:35

17:00
18:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

18:01

19:00
20:00
21:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

21:15

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

05:47

06:00
07:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

07:30

08:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

08:56

09:00
10:00
11:00
12:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

12:15

13:00
14:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

14:56

15:00
16:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

16:35

17:00
18:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

18:01

19:00
20:00
21:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

21:15

22:00
23:00