Автогара
Цар Калоян, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Разград - Разград

Разград, Автогара

06:45

07:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

07:25

08:00
Разград - Разград

Разград, Булевард „Априлско въстание“ 1

08:08

Разград, Автогара

08:44

09:00
10:00
Русе - Разград

Русе, автогара Юг

10:00

Русе, автогара Юг

10:20

Разград, Автогара

10:45

11:00
12:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

12:25

13:00
Русе - Разград

Русе, автогара Юг

13:20

Разград, Булевард „Априлско въстание“ 1

13:40

14:00
15:00
Разград - Разград

Разград, Автогара

15:45

16:00
Разград - Разград

Разград, Автогара

16:40

17:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

17:25

18:00
Русе - Разград

Русе, автогара Юг

18:11

Разград, Автогара

18:40

19:00
Русе - Разград

Русе, автогара Юг

19:40

Разград, Автогара

19:45

20:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

20:57

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, автогара Юг

06:44

07:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

07:25

08:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, автогара Юг

08:06

Цар Калоян, автогара Юг

08:43

09:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Булевард „Априлско въстание“ 1

09:40

10:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

10:20

Цар Калоян, автогара Юг

10:44

11:00
12:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

12:25

13:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

13:20

Цар Калоян, автогара Юг

13:35

14:00
15:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, автогара Юг

15:44

16:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, автогара Юг

16:40

17:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

17:25

18:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

18:10

Цар Калоян, автогара Юг

18:40

19:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

19:39

Цар Калоян, автогара Юг

19:44

20:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Булевард „Априлско въстание“ 1

20:55

21:00
22:00
23:00