Автогара
Търговище, България

Тел. за връзка:  +35960164316

Заминаващи
00:00
01:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, автогара Юг

01:21

02:00
03:00
Шумен - Омуртаг

Шумен, бул. Мадара 33

03:00

Омуртаг, Автогара

03:46

04:00
05:00
Омуртаг - Шумен

Омуртаг, Автогара

05:00

Шумен, Автогара

05:20

Шумен, Автогара

05:30

06:00
07:00
Дралфа - Шумен

Дралфа, Автогара

07:00

...

Омуртаг, Автогара

07:00

...

Омуртаг, Автогара

07:44

Шумен, Автогара

07:50

08:00
Омуртаг - Варна

Омуртаг, Автогара

08:00

...

Разград, Булевард „Априлско въстание“ 1

08:10

...

Шумен, бул. Мадара 33

08:11

Варна, Автогара

08:20

09:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

09:45

10:00
Шумен - Попово

Шумен, Автогара

10:20

Попово, Автогара

10:42

11:00
Варна - Разград

Варна, Автогара

11:00

...

Омуртаг, Автогара

11:00

...

Истанбул, Межд. автогара Байрам паша

11:00

Разград, Автогара

11:30

12:00
Дралфа - Омуртаг

Дралфа, Автогара

12:00

Омуртаг, Автогара

12:55

13:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

13:00

14:00
Варна - Варна

Варна, Автогара

14:50

15:00
Омуртаг - Шумен

Омуртаг, Автогара

15:00

...

Разград, Автогара

15:10

Омуртаг, Автогара

15:30

Шумен, Автогара

15:50

16:00
Дралфа - Омуртаг

Дралфа, Автогара

16:00

Омуртаг, Автогара

16:00

Шумен, Автогара

16:13

Омуртаг, Автогара

16:15

17:00
Омуртаг - Шумен

Омуртаг, Автогара

17:00

...

Попово, Автогара

17:05

Омуртаг, Автогара

17:45

Шумен, Автогара

17:48

18:00
Шумен - Шумен

Шумен, Автогара

18:15

19:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

19:00

20:00
Шумен - Шумен

Шумен, Автогара

20:20

21:00
Истанбул - Истанбул

Истанбул, Межд. автогара Байрам паша

21:15

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

01:11

02:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

02:45

03:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

03:41

04:00
05:00
Търговище - Търговище

Търговище, Межд. автогара Байрам паша

05:15

Търговище, автогара Юг

05:20

06:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

06:37

07:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

07:34

Търговище, Автогара

07:45

08:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

08:00

Търговище, Автогара

08:10

Търговище, Автогара

08:10

Търговище, Автогара

08:33

Търговище, Автогара

08:37

09:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

09:40

Търговище, Автогара

09:58

10:00
Търговище - Търговище

Търговище, автогара Юг

10:20

...

Търговище, Автогара

10:37

Търговище, Автогара

10:40

Търговище, Автогара

10:45

11:00
12:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

12:30

...

Търговище, Автогара

12:37

Търговище, Автогара

12:55

13:00
14:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

14:37

Търговище, Автогара

14:58

15:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

15:13

...

Търговище, Булевард „Априлско въстание“ 1

15:20

...

Търговище, Автогара

15:30

...

Търговище, автогара Юг

15:50

Търговище, Автогара

15:55

16:00
Търговище - Търговище

Търговище, автогара Юг

16:03

...

Търговище, Автогара

16:10

...

Търговище, Автогара

16:37

Търговище, бул. Мадара 33

16:57

17:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

17:43

Търговище, Автогара

17:45

18:00
Търговище - Търговище

Търговище, Межд. автогара Байрам паша

18:00

...

Търговище, Автогара

18:28

Търговище, Автогара

18:37

19:00
20:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

20:00

...

Търговище, автогара Юг

20:20

Търговище, Автогара

20:37

21:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

21:10

22:00
23:00