Автогара
Търговище, България

Тел. за връзка:  +35960164316

Заминаващи
00:00
Шумен - Шумен

Шумен, Автогара

00:44

01:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, автогара Юг

01:21

02:00
03:00
Шумен - Шумен

Шумен, бул. Мадара 33

03:00

04:00
05:00
Омуртаг - Шумен

Омуртаг, Автогара

05:00

Шумен, Автогара

05:30

06:00
07:00
Дралфа - Омуртаг

Дралфа, Автогара

07:00

Омуртаг, Автогара

07:00

Омуртаг, Автогара

07:44

08:00
Омуртаг - Варна

Омуртаг, Автогара

08:00

...

Разград, Булевард „Априлско въстание“ 1

08:10

...

Шумен, бул. Мадара 33

08:11

Варна, Автогара

08:20

09:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

09:30

10:00
Попово - Попово

Попово, Автогара

10:42

11:00
Омуртаг - Шумен

Омуртаг, Автогара

11:00

...

Варна, Автогара

11:00

...

Истанбул, Межд. автогара Байрам паша

11:00

...

Разград, Автогара

11:30

Шумен, Автогара

11:30

12:00
Дралфа - Омуртаг

Дралфа, Автогара

12:00

...

Шумен, Автогара

12:20

Омуртаг, Автогара

12:55

13:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

13:00

14:00
Варна - Варна

Варна, Автогара

14:50

15:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

15:00

Разград, Автогара

15:10

Шумен, Автогара

15:25

Омуртаг, Автогара

15:30

16:00
Дралфа - Чорлу

Дралфа, Автогара

16:00

Чорлу, Автогара

16:15

17:00
Омуртаг - Шумен

Омуртаг, Автогара

17:00

...

Попово, Автогара

17:05

Шумен, Автогара

17:48

18:00
Шумен - Шумен

Шумен, Автогара

18:15

19:00
Омуртаг - Омуртаг

Омуртаг, Автогара

19:45

20:00
21:00
Истанбул - Истанбул

Истанбул, Межд. автогара Байрам паша

21:15

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Търговище - Търговище

Търговище, автогара Юг

00:34

01:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

01:11

02:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

02:45

03:00
04:00
05:00
Търговище - Търговище

Търговище, Межд. автогара Байрам паша

05:15

06:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

06:37

07:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

07:34

08:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

08:00

Търговище, Автогара

08:10

Търговище, Автогара

08:10

Търговище, Автогара

08:33

Търговище, Автогара

08:37

09:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

09:25

Търговище, Автогара

09:58

10:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

10:37

Търговище, Автогара

10:40

Търговище, Автогара

10:45

11:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

11:30

12:00
Търговище - Търговище

Търговище, автогара Юг

12:20

...

Търговище, Автогара

12:30

...

Търговище, Автогара

12:37

Търговище, Автогара

12:55

13:00
14:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

14:37

Търговище, Автогара

14:58

15:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

15:13

...

Търговище, Булевард „Априлско въстание“ 1

15:20

...

Търговище, Автогара

15:25

Търговище, Автогара

15:30

16:00
Търговище - Търговище

Търговище, бул. Мадара 33

16:00

Търговище, Автогара

16:37

Търговище, бул. Мадара 33

16:57

17:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

17:43

18:00
Търговище - Търговище

Търговище, Межд. автогара Байрам паша

18:00

...

Търговище, Автогара

18:28

Търговище, Автогара

18:37

19:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

19:45

20:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

20:00

21:00
Търговище - Търговище

Търговище, Автогара

21:10

22:00
23:00