Автогара
Стара Загора, България

Тел. за връзка:  +35942605349

Заминаващи
00:00
Сливен - Сливен

Сливен, Автогара

00:20

01:00
02:00
Габрово - Габрово

Габрово, Автогара

02:30

03:00
04:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Юг

04:00

Пазарджик, Автогара

04:00

Пловдив, Автогара Юг

04:15

Пловдив, Автогара Юг

04:15

05:00
06:00
Чирпан - Казанлък

Чирпан, Център

06:04

Казанлък, Автогара

06:15

07:00
Бургас - Чирпан

Бургас, Автогара Запад

07:00

Чирпан, Автогара

07:10

08:00
Чирпан - Бургас

Чирпан, Автогара

08:15

...

Димитровград, Автогара

08:20

Чирпан, Автогара

08:30

...

Раднево, Автогара

08:30

Бургас, Автогара Запад

08:45

Бургас, Автогара Запад

08:55

09:00
София - София

София, Централна автогара

09:00

Чирпан, Автогара

09:10

Димитровград, Автогара

09:15

Твърдица, Автогара

09:30

София, Централна автогара

09:35

10:00
Казанлък - Сливен

Казанлък, Автогара

10:20

Сливен, Автогара

10:30

11:00
Раднево - Бургас

Раднево, Автогара

11:00

Бургас, Автогара Юг

11:00

12:00
Твърдица - Раднево

Твърдица, Автогара

12:00

...

Пловдив, Автогара Юг

12:00

...

Казанлък, Автогара

12:00

...

Пловдив, Автогара Юг

12:05

...

Кърджали, Автогара

12:15

...

Бургас, Автогара Запад

12:20

...

Нова Загора, Спирка кръгово

12:30

...

Нова Загора, Спирка кръгово

12:45

...

Нова Загора, Спирка кръгово

12:45

Раднево, Автогара

12:50

13:00
Чирпан - Димитровград

Чирпан, Автогара

13:00

...

Чирпан, Център

13:00

...

Пловдив, Автогара Юг

13:30

...

Бургас, Автогара Юг

13:30

Димитровград, Автогара

13:45

14:00
Твърдица - Сливен

Твърдица, Автогара

14:30

...

Димитровград, Автогара

14:30

...

Бургас, Автогара Юг

14:30

...

Чирпан, Автогара

14:30

Сливен, Автогара

14:50

15:00
Чирпан - София

Чирпан, Автогара

15:00

...

Димитровград, Автогара

15:10

София, Централна автогара

15:30

16:00
Чирпан - Нова Загора

Чирпан, Автогара

16:00

...

Бургас, Автогара Юг

16:00

...

Чирпан, Център

16:11

...

Димитровград, Автогара

16:15

...

Димитровград, Автогара

16:29

...

Твърдица, Автогара

16:30

...

София, Централна автогара

16:30

Нова Загора, Спирка кръгово

16:45

17:00
Раднево - Нова Загора

Раднево, Автогара

17:00

Нова Загора, Спирка кръгово

17:20

Твърдица, Автогара

17:30

Пловдив, Автогара Юг

17:30

Нова Загора, Спирка кръгово

17:30

Казанлък, Автогара

17:30

Нова Загора, Спирка кръгово

17:53

18:00
Бургас - Сливен

Бургас, Автогара Юг

18:30

Сливен, Автогара

18:44

19:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, Център

19:50

20:00
21:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Спирка кръгово

21:50

22:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Спирка кръгово

22:30

23:00
Чорлу - Чорлу

Чорлу, Автогара

23:00

Пристигащи
00:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара Юг

00:15

01:00
02:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

02:25

03:00
04:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Спирка кръгово

04:00

...

Стара Загора, Автогара Юг

04:00

Стара Загора, Автогара

04:10

05:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Спирка кръгово

05:59

06:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

06:55

07:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Спирка кръгово

07:06

08:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

08:10

...

Стара Загора, Спирка кръгово

08:10

...

Стара Загора, Автогара

08:20

...

Стара Загора, Автогара

08:40

...

Стара Загора, Автогара

08:50

Стара Загора, Автогара

08:55

09:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара Юг

09:00

...

Стара Загора, Спирка кръгово

09:06

...

Стара Загора, Спирка кръгово

09:09

...

Стара Загора, Автогара Юг

09:15

...

Стара Загора, Автогара

09:30

...

Стара Загора, Автогара Юг

09:30

Стара Загора, Автогара Запад

09:35

10:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

10:15

...

Стара Загора, Автогара Юг

10:30

...

Стара Загора, Автогара

10:40

Стара Загора, Автогара

10:50

11:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Централна автогара

11:00

Стара Загора, Автогара

11:40

12:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

12:00

...

Стара Загора, Автогара

12:00

...

Стара Загора, Автогара

12:00

...

Стара Загора, Централна автогара

12:20

...

Стара Загора, Автогара

12:28

...

Стара Загора, Автогара

12:30

...

Стара Загора, Автогара

12:30

Стара Загора, Спирка кръгово

12:55

13:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

13:20

...

Стара Загора, Автогара

13:30

Стара Загора, Автогара

13:40

14:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

14:20

Стара Загора, Автогара

14:20

Стара Загора, Спирка кръгово

14:20

Стара Загора, Автогара Юг

14:30

Стара Загора, Автогара

14:32

Стара Загора, Автогара

14:45

Стара Загора, Автогара

14:45

Стара Загора, Автогара

14:55

15:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

15:00

...

Стара Загора, Автогара Юг

15:30

Стара Загора, Автогара

15:40

16:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Централна автогара

16:00

...

Стара Загора, Автогара Запад

16:00

...

Стара Загора, Спирка кръгово

16:01

...

Стара Загора, Автогара

16:20

...

Стара Загора, Автогара Запад

16:24

...

Стара Загора, Автогара

16:30

Стара Загора, Автогара Юг

16:30

17:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

17:15

...

Стара Загора, Автогара

17:25

...

Стара Загора, Автогара

17:27

...

Стара Загора, Автогара Юг

17:30

Стара Загора, Център

17:48

18:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

18:14

Стара Загора, Централна автогара

18:30

19:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

19:15

Стара Загора, Автогара

19:32

Стара Загора, Спирка кръгово

19:45

20:00
21:00
22:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара Юг

22:30

Стара Загора, Автогара Юг

22:45

Стара Загора, Автогара

22:55

23:00