Централна автогара
София, България

Тел. за връзка:  +35990021000

Заминаващи
00:00
Велико Търново - Плевен

Велико Търново, Автогара

00:00

Плевен, Автогара

00:30

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Велико Търново - Благоевград

Велико Търново, автогара Юг

06:30

Благоевград, Автогара

06:40

07:00
Плевен - Велико Търново

Плевен, Автогара

07:00

...

Пловдив, Автогара Юг

07:00

...

Скопие, Автогара

07:00

...

Враца, Автогара

07:00

...

Пловдив, Автогара Юг

07:00

Плевен, Автогара

07:00

...

Златица, Автогара

07:00

...

Благоевград, Автогара

07:10

...

София, Автогара Запад

07:20

...

Хасково, Автогара

07:30

Плевен, Автогара

07:30

...

Ботевград, Автогара

07:30

Велико Търново, автогара Юг

07:30

08:00
Стара Загора - София

Стара Загора, Автогара

08:00

...

Пловдив, Автогара Родопи

08:00

...

Пловдив, Автогара Юг

08:00

...

Плевен, Автогара

08:00

...

Враца, Автогара

08:15

...

Бургас, Автогара Запад

08:30

...

Благоевград, Автогара

08:30

...

Правец, Автогара

08:30

...

Велико Търново, автогара Юг

08:30

...

Велико Търново, Автогара

08:30

...

Хасково, Автогара

08:30

София, Автогара Запад

08:50

09:00
Русе - Благоевград

Русе, автогара Юг

09:00

...

Бургас, Автогара Запад

09:00

...

Ботевград, Автогара

09:00

...

Плевен, Автогара

09:00

...

Пловдив, Автогара Юг

09:00

...

Пловдив, Автогара Юг

09:00

...

Дупница, Автогара

09:10

...

Враца, Автогара

09:30

...

Стара Загора, Автогара

09:30

...

Враца, Автогара

09:30

...

Стара Загора, Автогара

09:30

Благоевград, Автогара

09:45

10:00
Хасково - Дупница

Хасково, Автогара

10:00

...

Пазарджик, Автогара

10:00

...

Плевен, Автогара

10:00

...

Пловдив, Автогара Юг

10:00

...

Долна Диканя, Автогара

10:00

...

Петрич, Автогара

10:30

...

Враца, Автогара

10:30

...

Казанлък, Автогара

10:30

...

Плевен, Автогара

10:30

...

Велико Търново, автогара Юг

10:30

Дупница, Автогара

10:40

11:00
Пловдив - София

Пловдив, Автогара Юг

11:00

...

Плевен, Автогара

11:00

...

Благоевград, частна автогара

11:00

...

Враца, Автогара

11:00

Пловдив, Автогара Юг

11:00

...

Ямбол, Автогара

11:00

...

Велико Търново, Автогара

11:00

Пловдив, Автогара Юг

11:30

...

Обнова, aвтогара

11:30

...

Севлиево, Автогара

11:30

...

Благоевград, частна автогара

11:40

София, Автогара Запад

11:50

12:00
Благоевград - София

Благоевград, Автогара

12:00

...

Кърджали, Автогара

12:00

...

Стара Загора, Автогара

12:00

...

Пловдив, Автогара Юг

12:00

...

Пловдив, Автогара Родопи

12:00

...

Враца, Автогара

12:00

...

Пирдоп, Автогара

12:00

...

Пловдив, Автогара Юг

12:00

...

Враца, Автогара

12:30

...

Русе, автогара Юг

12:30

...

Велико Търново, автогара Юг

12:30

...

Правец, Автогара

12:30

...

Благоевград, частна автогара

12:30

...

Пловдив, Автогара Юг

12:30

...

Троян, Автогара

12:30

София, Автогара Запад

12:50

13:00
Стара Загора - София

Стара Загора, Автогара

13:00

...

Поповица, Автогара

13:00

...

Ловеч, Автогара

13:00

...

Благоевград, Автогара

13:00

...

Берковица, Автогара

13:00

...

Велико Търново, Автогара

13:00

...

Враца, Автогара

13:00

...

Благоевград, Автогара

13:15

...

Благоевград, частна автогара

13:20

...

Сливен, Автогара

13:30

...

Хасково, Автогара

13:40

София, Автогара Запад

13:50

14:00
Враца - Челопеч

Враца, Автогара

14:00

...

Русе, автогара Юг

14:00

...

Благоевград, Автогара

14:00

...

Кърджали, Автогара

14:00

...

Плевен, Автогара

14:00

Враца, Автогара

14:00

...

Благоевград, Автогара

14:00

...

Пловдив, Автогара Юг

14:00

...

Чирпан, Център

14:00

...

Благоевград, Автогара

14:00

...

Благоевград, частна автогара

14:10

...

Луковит, Автогара

14:30

...

Кърджали, Автогара

14:30

Враца, Автогара

14:30

...

Чирпан, Център

14:30

Челопеч, Център

14:30

15:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

15:00

Велико Търново, автогара Юг

15:00

Плевен, Автогара

15:00

Калофер, Автогара

15:00

Благоевград, частна автогара

15:00

Пловдив, Автогара Родопи

15:00

Дупница, Автогара

15:00

Червен бряг, Автогара

15:15

Харманли, Автогара

15:15

Златица, Автогара

15:15

София, Автогара Запад

15:20

Плевен, Автогара

15:30

Благоевград, Автогара

15:30

Стара Загора, Автогара

15:30

Благоевград, частна автогара

15:30

Хасково, Автогара

15:30

Ямбол, Автогара

15:30

Враца, Автогара

15:50

16:00
Правец - Харманли

Правец, Автогара

16:00

...

Кърджали, Автогара

16:00

...

Благоевград, Автогара

16:00

...

Ямбол, Автогара

16:00

...

Габрово, Автогара

16:00

...

Плевен, Автогара

16:00

...

Пловдив, Автогара Родопи

16:00

...

Благоевград, частна автогара

16:15

...

Плевен, Автогара

16:30

...

София, Автогара Запад

16:30

...

Враца, Автогара

16:30

...

Челопеч, Център

16:30

...

Хасково, Автогара

16:30

...

Пловдив, Автогара Юг

16:30

...

Димитровград, Автогара

16:30

Правец, Автогара

16:40

...

Бургас, Автогара Запад

16:45

...

Благоевград, Автогара

16:45

Харманли, Автогара

16:45

17:00
Асеновград - Враца

Асеновград, Автогара

17:00

...

Троян, Автогара

17:00

...

Благоевград, частна автогара

17:00

...

Ловеч, Автогара

17:00

...

Дупница, Автогара

17:00

...

Ямбол, Автогара

17:00

...

Пловдив, Автогара Юг

17:00

...

Пловдив, Автогара Юг

17:15

...

Русе, автогара Юг

17:30

...

Берковица, Автогара

17:30

...

Ботевград, Автогара

17:30

...

Скопие, Автогара

17:30

...

Казанлък, Автогара

17:30

...

Велико Търново, Автогара

17:30

Враца, Автогара

17:45

18:00
Поповица - Русе

Поповица, Автогара

18:00

...

Благоевград, частна автогара

18:00

...

Враца, Автогара

18:00

...

Пловдив, Автогара Юг

18:00

...

Дупница, Автогара