Автогара Запад
София, България

Тел. за връзка:  +35929555362

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Перник - Перник

Перник, Автогара

05:50

06:00
София - Благоевград

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

06:37

Благоевград, Автогара

06:57

07:00
Перник - София

Перник, Автогара

07:00

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

07:17

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

07:18

Перник, Автогара

07:40

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

07:57

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

07:58

08:00
Перник - София

Перник, Автогара

08:00

...

Радомир, Автогара

08:00

...

София, Централна автогара

08:00

Перник, Автогара

08:20

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

08:37

09:00
Радомир - София

Радомир, Автогара

09:30

...

София, Централна автогара

09:30

...

Перник, Автогара

09:40

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

09:57

10:00
Рила - София

Рила, център

10:20

...

Перник, Автогара

10:20

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

10:37

11:00
София - София

София, Централна автогара

11:00

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

11:17

Перник, Автогара

11:40

София, Централна автогара

11:45

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

11:57

12:00
Радомир - София

Радомир, Автогара

12:30

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

12:37

София, Централна автогара

12:45

13:00
Перник - София

Перник, Автогара

13:00

...

Радомир, Автогара

13:30

Перник, Автогара

13:40

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

13:57

14:00
София - София

София, Централна автогара

14:00

...

Перник, Автогара

14:20

...

Радомир, Автогара

14:30

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

14:37

15:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

15:17

София, Централна автогара

15:25

Перник, Автогара

15:40

Благоевград, Автогара

15:49

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

15:57

16:00
Радомир - София

Радомир, Автогара

16:00

...

Перник, Автогара

16:20

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

16:37

София, Централна автогара

16:45

17:00
Радомир - София

Радомир, Автогара

17:10

...

София, Централна автогара

17:45

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

17:57

18:00
Рила - Радомир

Рила, център

18:20

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

18:37

...

София, Централна автогара

18:45

Радомир, Автогара

18:55

19:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

19:17

Перник, Автогара

19:40

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

19:57

20:00
Перник - София

Перник, Автогара

20:20

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

20:37

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
София - София

София, Автогара

06:37

07:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

07:00

София, Автогара

07:17

София, Автогара

07:18

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

07:40

София, Автогара

07:44

София, Автогара

07:57

София, Автогара

07:58

08:00
София - София

София, Централна автогара

08:00

...

София, Автогара

08:00

...

София, център

08:10

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

08:20

София, Автогара

08:37

09:00
София - София

София, Централна автогара

09:30

...

София, Автогара

09:30

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

09:40

София, Автогара

09:57

10:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

10:20

София, Автогара

10:37

11:00
София - София

София, Автогара

11:00

София, Автогара

11:17

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

11:40

София, Автогара

11:45

София, Автогара

11:45

София, Автогара

11:57

12:00
София - София

София, Централна автогара

12:30

...

София, Автогара

12:37

София, Автогара

12:45

13:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

13:00

...

София, Централна автогара

13:30

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

13:40

София, Автогара

13:57

14:00
София - София

София, Автогара

14:00

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

14:20

...

София, Централна автогара

14:30

София, Автогара

14:37

15:00
София - София

София, Автогара

15:17

София, Автогара

15:25

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

15:40

София, Автогара

15:48

София, Автогара

15:57

16:00
София - София

София, Централна автогара

16:00

...

София, Автогара

16:00

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

16:20

...

София, Автогара

16:37

София, Автогара

16:45

17:00
София - София

София, Централна автогара

17:10

...

София, център

17:20

...

София, Автогара

17:45

София, Автогара

17:57

18:00
София - София

София, Автогара

18:37

...

София, Автогара

18:45

София, Централна автогара

18:55

19:00
София - София

София, Автогара

19:17

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

19:40

София, Автогара

19:57

20:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

20:20

София, Автогара

20:37

21:00
22:00
23:00