Автогара
Серес, Гърция

Заминаващи
00:00
01:00
Сандански - Сандански

Сандански, Автогара

01:30

02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Сандански - Сандански

Сандански, Автогара

09:00

10:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

10:45

11:00
12:00
13:00
14:00
Солун - Солун

Солун, Автогара Македония

14:00

15:00
16:00
Сандански - Солун

Сандански, Автогара

16:30

Солун, Автогара Македония

16:30

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Солун - Солун

Солун, Автогара Македония

21:35

Солун, Автогара Македония

21:35

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Серес - Серес

Серес, Автогара Македония

01:30

02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Серес - Серес

Серес, Автогара Македония

09:00

10:00
Серес - Серес

Серес, Автогара Македония

10:45

11:00
12:00
13:00
14:00
Серес - Серес

Серес, Автогара

14:00

15:00
16:00
Серес - Серес

Серес, Автогара Македония

16:25

Серес, Автогара

16:25

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Серес - Серес

Серес, Автогара

21:30

Серес, Автогара

21:35

22:00
23:00