Автогара
Самоков, България

Тел. за връзка:  +35972266540

Адрес:  ул.„Генерал Скоблев“ №20

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
София - София

София, Автогара Юг

06:00

София, Автогара Юг

06:30

07:00
София - София

София, Автогара Юг

07:00

София, Автогара Юг

07:30

08:00
София - Боровец

София, Автогара Юг

08:00

Боровец, Хотел Ела

08:30

09:00
София - Боровец

София, Автогара Юг

09:00

Боровец, Хотел Ела

09:30

10:00
София - Боровец

София, Автогара Юг

10:00

София, Автогара Юг

10:30

Боровец, Хотел Ела

10:30

11:00
София - Боровец

София, Автогара Юг

11:00

София, Автогара Юг

11:30

Боровец, Хотел Ела

11:30

12:00
София - Боровец

София, Автогара Юг

12:00

Боровец, Хотел Ела

12:30

13:00
София - София

София, Автогара Юг

13:00

14:00
София - София

София, Автогара Юг

14:00

Боровец, Хотел Ела

14:00

София, Автогара Юг

14:30

15:00
София - София

София, Автогара Юг

15:00

Боровец, Хотел Ела

15:00

София, Автогара Юг

15:30

16:00
София - София

София, Автогара Юг

16:00

Боровец, Хотел Ела

16:00

София, Автогара Юг

16:30

17:00
София - Боровец

София, Автогара Юг

17:00

Боровец, Хотел Ела

17:00

18:00
София - София

София, Автогара Юг

18:00

Боровец, Хотел Ела

18:00

София, Автогара Юг

18:30

19:00
София - София

София, Автогара Юг

19:00

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

08:15

Самоков, Хотел Ела

08:30

Самоков, Автогара Юг

08:45

09:00
Самоков - Самоков

Самоков, Хотел Ела

09:00

Самоков, Автогара Юг

09:15

Самоков, Хотел Ела

09:30

Самоков, Автогара Юг

09:45

10:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

10:15

Самоков, Хотел Ела

10:30

11:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

11:15

Самоков, Хотел Ела

11:30

Самоков, Автогара Юг

11:45

12:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

12:15

Самоков, Хотел Ела

12:30

13:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

13:15

Самоков, Хотел Ела

13:30

Самоков, Автогара Юг

13:45

14:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

14:15

Самоков, Автогара Юг

14:45

15:00
Самоков - Самоков

Самоков, Хотел Ела

15:00

Самоков, Автогара Юг

15:15

Самоков, Автогара Юг

15:45

16:00
Самоков - Самоков

Самоков, Хотел Ела

16:00

Самоков, Автогара Юг

16:15

17:00
Самоков - Самоков

Самоков, Хотел Ела

17:00

Самоков, Автогара Юг

17:15

Самоков, Автогара Юг

17:45

18:00
Самоков - Самоков

Самоков, Хотел Ела

18:00

Самоков, Автогара Юг

18:15

Самоков, Автогара Юг

18:45

19:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

19:15

20:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

20:15

Самоков, Автогара Юг

20:45

21:00
Самоков - Самоков

Самоков, Автогара Юг

21:15

22:00
23:00