автогара Юг
Русе, България

Тел. за връзка:  +35982828151

Заминаващи
00:00
Плевен - Полски Тръмбеш

Плевен, Автогара

00:00

Полски Тръмбеш, Автогара

00:17

01:00
Обнова - Гюргево

Обнова, aвтогара

01:30

Гюргево, Жп гара

01:55

02:00
София - Силистра

София, Централна автогара

02:30

Силистра, Автогара

02:45

03:00
Гюргево - Гюргево

Гюргево, Жп гара

03:55

04:00
Обнова - Обнова

Обнова, aвтогара

04:00

05:00
София - София

София, Централна автогара

05:30

София, Централна автогара

05:30

06:00
Цар Калоян - Кубрат

Цар Калоян, Автогара

06:00

Кубрат, Автогара

06:20

07:00
Плевен - Тутракан

Плевен, Автогара

07:00

...

Варна, Автогара

07:15

...

Цар Калоян, Автогара

07:30

Тутракан, Автогара

07:30

08:00
Цар Калоян - Бяла(Рс)

Цар Калоян, Автогара

08:00

...

Велико Търново, автогара Юг

08:00

...

Плевен, Автогара

08:10

Бяла(Рс), Автогара

08:30

Бяла(Рс), Автогара

08:30

09:00
Бяла(Рс) - Разград

Бяла(Рс), Автогара

09:30

...

Плевен, Автогара

09:30

Разград, Автогара

09:30

10:00
Свищов - София

Свищов, Автогара

10:00

...

Цар Калоян, Автогара

10:00

...

Бяла(Рс), Автогара

10:00

...

Тутракан, Автогара

10:30

София, Централна автогара

10:30

11:00
Кубрат - Гюргево

Кубрат, Автогара

11:00

Гюргево, Жп гара

11:25

12:00
София - Стара Загора

София, Централна автогара

12:00

Стара Загора, Автогара

12:30

13:00
Разград - Силистра

Разград, Булевард „Априлско въстание“ 1

13:00

...

Цар Калоян, Автогара

13:00

...

Полски Тръмбеш, Автогара

13:00

...

Кубрат, Автогара

13:00

...

Плевен, Автогара

13:01

...

Букурещ, Автогара

13:20

...

Плевен, Автогара

13:30

...

Тутракан, Автогара

13:30

Силистра, Автогара

13:50

14:00
Плевен - Плевен

Плевен, Автогара

14:00

София, Централна автогара

14:00

Плевен, Автогара

14:30

15:00
Свищов - Цар Калоян

Свищов, Автогара

15:00

Цар Калоян, Автогара

15:00

16:00
Свищов - Цар Калоян

Свищов, Автогара

16:00

Цар Калоян, Автогара

16:00

17:00
Тутракан - Тутракан

Тутракан, Автогара

17:30

18:00
Разград - Кубрат

Разград, Булевард „Априлско въстание“ 1

18:00

...

Цар Калоян, Автогара

18:00

...

Разград, Автогара

18:00

...

Тутракан, Автогара

18:00

Кубрат, Автогара

18:15

Кубрат, Автогара

18:30

19:00
Цар Калоян - Цар Калоян

Цар Калоян, Автогара

19:00

20:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

20:00

21:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Автогара

21:00

22:00
Тутракан - Тутракан

Тутракан, Автогара

22:19

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

01:50

02:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

02:20

Русе, Централна автогара

02:45

03:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

03:50

04:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

04:00

05:00
06:00
Русе - Русе

Русе, Булевард „Априлско въстание“ 1

06:01

07:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

07:59

08:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

08:00

...

Русе, Автогара

08:09

...

Русе, Автогара

08:15

...

Русе, Автогара

08:30

...

Русе, Автогара

08:30

...

Русе, Автогара

08:50

Русе, Автогара

08:55

09:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

09:10

...

Русе, Автогара

09:20

Русе, Жп гара

09:25

10:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

10:00

...

Русе, Автогара

10:25

Русе, Автогара

10:35

11:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

11:00

...

Русе, Автогара

11:20

Русе, Автогара

11:30

12:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

12:00

Русе, Автогара

12:30

Русе, Автогара

12:55

13:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

13:00

...

Русе, Автогара

13:01

...

Русе, Автогара

13:09

...

Русе, Автогара

13:15

...

Русе, Автогара

13:30

...

Русе, Централна автогара

13:45

Русе, Автогара

13:50

14:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

14:00

...

Русе, Автогара

14:10

...

Русе, Жп гара

14:25

Русе, Автогара

14:30

15:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

15:20

Русе, Автогара

15:50

16:00
17:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

17:10

...

Русе, Автогара

17:14

...

Русе, Централна автогара

17:20

...

Русе, Автогара

17:25

Русе, автогара Юг

17:30

18:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

18:09

Русе, aвтогара

18:15

Русе, Автогара

18:27

Русе, Автогара

18:55

19:00
Русе - Русе

Русе, Централна автогара

19:00

20:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

20:00

Русе, Автогара

20:23

Русе, Автогара

20:50

21:00
Русе - Русе

Русе, Автогара

21:10

...

Русе, Автогара

21:20

Русе, Автогара

21:33

22:00
Русе - Русе

Русе, Централна автогара

22:09

23:00
Русе - Русе

Русе, Централна автогара

23:00

Русе, Жп гара

23:55