Спирка кръгово
Нова Загора, България

Тел. за връзка:  +35945722237

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

03:30

04:00
Сливен - Сливен

Сливен, Пред ЖП гара

04:00

05:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

05:32

06:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

06:36

07:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

07:45

08:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

08:29

Стара Загора, Автогара

08:36

Стара Загора, Автогара

08:53

09:00
Чирпан - Сливен

Чирпан, Автогара

09:10

Сливен, Автогара

09:12

10:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

10:20

11:00
Казанлък - Казанлък

Казанлък, Автогара

11:20

12:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, Автогара

12:30

13:00
Сливен - Стара Загора

Сливен, Автогара

13:20

...

Твърдица, Автогара

13:26

Стара Загора, Автогара

13:30

Сливен, Автогара

13:30

Сливен, Автогара

13:39

Стара Загора, Автогара

13:45

14:00
Сливен - Сливен

Сливен, Автогара

14:12

15:00
16:00
Стара Загора - Сливен

Стара Загора, Автогара

16:02

Стара Загора, Автогара

16:45

Сливен, Автогара

16:53

17:00
Казанлък - Сливен

Казанлък, Автогара

17:20

Сливен, Автогара

17:20

Сливен, Автогара

17:45

Сливен, Автогара

17:50

18:00
Сливен - Сливен

Сливен, Автогара

18:00

Сливен, Автогара

18:23

19:00
20:00
21:00
22:00
Сливен - Сливен

Сливен, Автогара

22:20

23:00
Сливен - Сливен

Сливен, Автогара

23:00

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

03:30

Нова Загора, Пред хотел Железник

03:58

04:00
05:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

05:30

06:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

06:35

07:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

07:45

08:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

08:29

...

Нова Загора, Автогара

08:30

Нова Загора, Автогара

08:35

Нова Загора, Автогара

08:51

09:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

09:07

Нова Загора, Автогара

09:08

10:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

10:15

11:00
12:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

12:28

13:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

13:15

Нова Загора, Автогара

13:25

Нова Загора, Автогара

13:25

Нова Загора, Автогара

13:27

Нова Загора, Автогара

13:37

Нова Загора, Автогара

13:40

14:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

14:07

15:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

15:00

16:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

16:00

Нова Загора, Автогара

16:40

Нова Загора, Автогара

16:50

17:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

17:15

Нова Загора, Автогара

17:40

Нова Загора, Автогара

17:48

Нова Загора, Автогара

17:55

18:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

18:21

19:00
20:00
21:00
22:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

22:18

23:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, Автогара

23:00