Автогара
Кубрат, България

Тел. за връзка:  +35983872637

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

02:50

03:00
04:00
05:00
06:00
Исперих - Исперих

Исперих, Автогара

06:45

07:00
Исперих - Русе

Исперих, Автогара

07:47

Русе, автогара Юг

07:50

08:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

08:50

09:00
10:00
11:00
12:00
Исперих - Исперих

Исперих, Автогара

12:30

13:00
Исперих - Исперих

Исперих, Автогара

13:50

14:00
15:00
Разград - Русе

Разград, Автогара

15:10

Русе, автогара Юг

15:50

16:00
17:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

17:10

18:00
Исперих - Исперих

Исперих, Автогара

18:53

19:00
20:00
Исперих - Исперих

Исперих, Автогара

20:00

Исперих, Автогара

20:50

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

02:50

03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, автогара Юг

07:37

Кубрат, Автогара

07:50

08:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

08:50

09:00
10:00
11:00
12:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, автогара Юг

12:20

13:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, автогара Юг

13:50

14:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

14:35

15:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

15:50

16:00
17:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

17:00

18:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, автогара Юг

18:53

19:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, Автогара

19:25

Кубрат, автогара Юг

19:50

20:00
Кубрат - Кубрат

Кубрат, автогара Юг

20:50

21:00
22:00
23:00