Автогара
Враца, България

Тел. за връзка:  +35992663600

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Мездра - Мездра

Мездра, Автогара

06:20

07:00
София - София

София, Централна автогара

07:00

София, Централна автогара

07:00

София, Централна автогара

07:30

София, Централна автогара

07:40

08:00
София - Мездра

София, Централна автогара

08:25

Мездра, Автогара

08:50

Мездра, Автогара

08:50

09:00
Мизия - София

Мизия, Автогара

09:20

София, Централна автогара

09:55

10:00
Козлодуй - Козлодуй

Козлодуй, Автогара

10:15

11:00
Мизия - София

Мизия, Автогара

11:17

...

Видин, Автогара

11:30

...

Монтана, Автогара

11:30

София, Централна автогара

11:30

12:00
София - Монтана

София, Централна автогара

12:00

Монтана, Автогара

12:35

13:00
Мездра - Мездра

Мездра, Автогара

13:10

14:00
Монтана - Видин

Монтана, Автогара

14:00

Видин, Автогара

14:20

София, Централна автогара

14:21

Видин, Автогара

14:30

15:00
София - София

София, Централна автогара

15:00

София, Централна автогара

15:40

16:00
Видин - София

Видин, Автогара

16:00

...

Мездра, Автогара

16:00

...

Монтана, Автогара

16:10

София, Централна автогара

16:40

София, Централна автогара

16:58

17:00
Видин - Монтана

Видин, Автогара

17:00

Монтана, Автогара

17:45

Мездра, Автогара

17:50

София, Централна автогара

17:51

Монтана, Автогара

17:55

18:00
Монтана - София

Монтана, Автогара

18:15

София, Централна автогара

18:30

19:00
Мездра - Монтана

Мездра, Автогара

19:10

...

Мизия, Автогара

19:20

...

Видин, Автогара

19:45

Монтана, Автогара

19:45

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

06:10

07:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

07:00

Враца, Автогара

07:00

Враца, Автогара

07:25

Враца, Автогара

07:35

08:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

08:20

...

Враца, Автогара

08:26

Враца, Автогара

08:40

09:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

09:10

Враца, Автогара

09:50

10:00
Враца - Враца

Враца, Централна автогара

10:00

11:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

11:07

Враца, Централна автогара

11:25

Враца, Автогара

11:25

Враца, Централна автогара

11:30

12:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

12:00

...

Враца, Централна автогара

12:30

Враца, Автогара

12:46

13:00
Враца - Враца

Враца, Централна автогара

13:55

14:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

14:16

Враца, Централна автогара

14:20

Враца, Централна автогара

14:30

15:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

15:00

...

Враца, Автогара

15:40

Враца, Автогара

15:50

16:00
Враца - Враца

Враца, Централна автогара

16:00

Враца, Централна автогара

16:05

...

Враца, Автогара

16:40

Враца, Автогара

16:43

17:00
Враца - Враца

Враца, Централна автогара

17:00

Враца, Централна автогара

17:40

Враца, Автогара

17:40

Враца, Автогара

17:46

Враца, Централна автогара

17:50

18:00
Враца - Враца

Враца, Централна автогара

18:10

...

Враца, Автогара

18:30

Враца, Автогара

18:46

19:00
Враца - Враца

Враца, Автогара

19:10

Враца, Централна автогара

19:40

Враца, Централна автогара

19:45

20:00
21:00
22:00
23:00