Автогара
Букурещ, Румъния

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

02:05

03:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Летище Отопени

03:35

04:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

04:25

05:00
06:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

06:30

07:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

07:30

08:00
Гюргево - Гюргево

Гюргево, Жп гара

08:00

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Гюргево - Гюргево

Гюргево, Жп гара

13:00

14:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Летище Отопени

14:20

15:00
Русе - Русе

Русе, автогара Юг

15:55

16:00
Гюргево - Гюргево

Гюргево, Автогара

16:00

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Гюргево - Гюргево

Гюргево, Жп гара

22:30

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Автогара

02:00

03:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Жп гара

03:10

Букурещ, автогара Юг

03:30

04:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Летище Отопени

04:25

05:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Жп гара

05:10

06:00
07:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Автогара

07:20

08:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Автогара

08:00

09:00
10:00
11:00
12:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Жп гара

12:40

13:00
14:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, автогара Юг

14:15

15:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, Летище Отопени

15:55

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Букурещ - Букурещ

Букурещ, автогара Юг

22:30

23:00