Автогара
Благоевград, България

Тел. за връзка:  +35973884009

Заминаващи
00:00
Дупница - Дупница

Дупница, Автогара

00:55

01:00
02:00
Дупница - Дупница

Дупница, Автогара

02:35

03:00
04:00
София - София

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

04:00

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

04:35

05:00
06:00
София - Дупница

София, Централна автогара

06:16

...

Разлог, Автогара

06:20

Дупница, Автогара

06:55

07:00
Рила - София

Рила, център

07:00

София, Централна автогара

07:59

08:00
Рила - Петрич

Рила, център

08:00

...

София, Централна автогара

08:00

...

Кресна, Автогара

08:15

...

София, Централна автогара

08:15

...

София, Централна автогара

08:15

Петрич, Автогара

08:40

09:00
Симитли - Солун

Симитли, Автогара

09:00

...

София, Централна автогара

09:29

...

Банско, Автогара

09:30

...

Солун, Жп гара

09:30

Солун, Автогара Македония

09:30

Солун, Автогара Македония

09:50

10:00
Кюстендил - Банско

Кюстендил, Автогара

10:00

...

Рила, център

10:00

...

Кресна, Автогара

10:10

Банско, Автогара

10:30

11:00
Разлог - София

Разлог, Автогара

11:00

...

Кресна, Автогара

11:00

...

Рила, център

11:00

...

Сандански, Автогара

11:10

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

11:30

София, Централна автогара

11:59

12:00
Дупница - Дупница

Дупница, Автогара

12:30

13:00
Рила - Сандански

Рила, център

13:00

...

София, Централна автогара

13:25

...

Дупница, Автогара

13:30

Сандански, Автогара

13:40

14:00
Разлог - Петрич

Разлог, Автогара

14:00

...

Кресна, Автогара

14:00

...

Рила, център

14:00

Петрич, Автогара

14:10

15:00
Симитли - Симитли

Симитли, Автогара

15:00

Разлог, Автогара

15:10

София, Централна автогара

15:35

Кюстендил, Автогара

15:45

Разлог, Автогара

15:50

Симитли, Автогара

15:55

16:00
Рила - София

Рила, център

16:00

...

Симитли, Автогара

16:00

София, Централна автогара

16:00

София, Централна автогара

16:30

17:00
Рила - Симитли

Рила, център

17:00

...

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

17:00

...

София, Централна автогара

17:00

...

Дупница, Автогара

17:10

Симитли, Автогара

17:15

18:00
София - София

София, Централна автогара

18:13

Симитли, Автогара

18:15

Сандански, Автогара

18:15

Разлог, Автогара

18:35

София, Централна автогара

18:45

19:00
Рила - София

Рила, център

19:00

...

Серес, Автогара

19:00

...

Солун, Автогара Македония

19:15

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

19:30

20:00
Рила - София

Рила, център

20:00

...

Солун, Автогара Македония

20:05

София, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

20:50

21:00
Солун - Солун

Солун, Автогара Македония

21:45

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Жп гара

00:55

01:00
02:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Жп гара

02:35

03:00
04:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара Македония

04:00

Благоевград, Автогара

04:30

05:00
06:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

06:06

Благоевград, Автогара Македония

06:47

07:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, център

07:10

Благоевград, Автогара

07:40

Благоевград, Автогара

07:58

08:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

08:05

...

Благоевград, Автогара

08:15

...

Благоевград, Централна автогара

08:40

Благоевград, център

08:45

09:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Централна автогара

09:00

...

Благоевград, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

09:28

...

Благоевград, Автогара

09:28

Благоевград, Автогара

09:30

Благоевград, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

09:30

Благоевград, център

09:40

Благоевград, Автогара

09:45

10:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Централна автогара

10:30

11:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

11:10

...

Благоевград, Автогара

11:30

...

Благоевград, център

11:40

Благоевград, Автогара

11:58

12:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, център

12:45

...

Благоевград, Автогара

12:45

Благоевград, Автогара

12:45

13:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

13:24

...

Благоевград, Автогара

13:30

Благоевград, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

13:35

14:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Централна автогара

14:10

Благоевград, Автогара

14:15

Благоевград, Автогара

14:40

Благоевград, Автогара

14:40

Благоевград, Централна автогара

14:50

15:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Централна автогара

15:00

Благоевград, Автогара

15:35

Благоевград, Централна автогара

15:45

Благоевград, център

15:45

Благоевград, Централна автогара

15:45

Благоевград, Централна автогара

15:50

16:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

16:00

...

Благоевград, Автогара

16:30

Благоевград, център

16:40

17:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара Македония

17:00

...

Благоевград, Автогара

17:00

Благоевград, Автогара Македония

17:00

...

Благоевград, Централна автогара

17:15

Благоевград, център

17:45

18:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Централна автогара

18:05

...

Благоевград, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

18:10

...

Благоевград, Автогара

18:13

Благоевград, Автогара

18:28

Благоевград, Централна автогара

18:30

Благоевград, център

18:40

Благоевград, Автогара

18:44

Благоевград, Автогара

18:45

19:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

19:00

...

Благоевград, Автогара

19:10

...

Благоевград, Автогара Сердика (Трафик Маркет)

19:15

Благоевград, Автогара

19:30

20:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

20:00

Благоевград, Автогара

20:48

21:00
Благоевград - Благоевград

Благоевград, Автогара

21:45

22:00
23:00