Автогара
Асеновград, България

Тел. за връзка:  +35933164071

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Кърджали - Кърджали

Кърджали, Автогара

06:22

07:00
08:00
Кърджали - Кърджали

Кърджали, Автогара

08:22

09:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

09:06

Кърджали, Автогара

09:22

Пловдив, Автогара Родопи

09:24

Пловдив, Автогара Родопи

09:30

10:00
11:00
Кърджали - Кърджали

Кърджали, Автогара

11:22

12:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

12:41

13:00
14:00
Бачково - Пловдив

Бачково, Автогара

14:30

Пловдив, Автогара Родопи

14:30

Пловдив, Автогара Родопи

14:41

15:00
16:00
Бачково - Пловдив

Бачково, Автогара

16:30

Пловдив, Автогара Родопи

16:41

17:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

17:41

18:00
Кърджали - Бачково

Кърджали, Автогара

18:22

...

Пловдив, Автогара Родопи

18:41

Бачково, Автогара

18:55

19:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

19:41

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

06:20

07:00
08:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

08:20

09:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

09:05

Асеновград, Автогара Родопи

09:20

Асеновград, Автогара

09:23

Асеновград, Автогара

09:28

10:00
11:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

11:20

12:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

12:41

13:00
14:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

14:28

...

Асеновград, Автогара

14:28

Асеновград, Автогара

14:41

15:00
16:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

16:28

Асеновград, Автогара

16:41

17:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

17:41

18:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

18:20

Асеновград, Автогара

18:41

Асеновград, Автогара Родопи

18:50

19:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

19:41

20:00
21:00
22:00
23:00