Автогара
Асеновград, България

Тел. за връзка:  +35933164071

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Кърджали - Пловдив

Кърджали, Автогара

06:22

Пловдив, Автогара Родопи

06:59

07:00
Бачково - Бачково

Бачково, Автогара

07:30

08:00
Кърджали - Бачково

Кърджали, Автогара

08:22

Бачково, Автогара

08:30

09:00
Пловдив - Бачково

Пловдив, Автогара Родопи

09:06

...

Кърджали, Автогара

09:22

Пловдив, Автогара Родопи

09:24

Бачково, Автогара

09:30

10:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

10:14

Кърджали, Автогара

10:22

Бачково, Автогара

10:30

Пловдив, Автогара Родопи

10:59

11:00
Пловдив - Бачково

Пловдив, Автогара Родопи

11:14

...

Кърджали, Автогара

11:22

Бачково, Автогара

11:30

12:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

12:41

13:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

13:14

14:00
Кърджали - Пловдив

Кърджали, Автогара

14:22

Пловдив, Автогара Родопи

14:30

Пловдив, Автогара Родопи

14:41

Пловдив, Автогара Родопи

14:59

15:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

15:14

Пловдив, Автогара Родопи

15:41

16:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

16:14

Бачково, Автогара

16:30

Пловдив, Автогара Родопи

16:41

17:00
Бачково - Бачково

Бачково, Автогара

17:30

Пловдив, Автогара Родопи

17:41

Бачково, Автогара

17:55

18:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

18:14

Кърджали, Автогара

18:22

Пловдив, Автогара Родопи

18:41

19:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

19:14

Бачково, Автогара

19:30

Пловдив, Автогара Родопи

19:41

20:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Автогара Родопи

20:14

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

06:20

07:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

07:25

08:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

08:20

Асеновград, Автогара Родопи

08:25

09:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

09:05

Асеновград, Автогара Родопи

09:20

Асеновград, Автогара

09:23

Асеновград, Автогара Родопи

09:25

10:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

10:13

Асеновград, Автогара Родопи

10:20

Асеновград, Автогара Родопи

10:25

11:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

11:13

Асеновград, Автогара Родопи

11:20

Асеновград, Автогара Родопи

11:25

12:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

12:41

13:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

13:13

14:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

14:20

...

Асеновград, Автогара

14:28

Асеновград, Автогара

14:41

15:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

15:13

Асеновград, Автогара

15:41

16:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

16:13

...

Асеновград, Автогара Родопи

16:28

Асеновград, Автогара

16:41

17:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара Родопи

17:25

Асеновград, Автогара

17:41

Асеновград, Автогара Родопи

17:50

18:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

18:13

...

Асеновград, Автогара Родопи

18:20

Асеновград, Автогара

18:41

19:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

19:13

...

Асеновград, Автогара Родопи

19:25

Асеновград, Автогара

19:41

20:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, Автогара

20:13

21:00
22:00
23:00